คุณเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม หรือไม่! มาดู

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศเป็นส่วนมาก เป็นงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางเดิมนานๆ จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหาร ระบบนัยน์ตาและการมองเห็น รวมไปถึงระบบอื่นๆ ได้อีกด้วย ว่าได้เลยก็คือ รามไปเกือบทั้งร่างกาย แต่อาการออฟฟิศซินโดรมจะส่งผลต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากที่สุด ซึ่งอาการที่จะพบได้บ่อยคือ ปวดตึงที่คอและบ่า เหมือนมีของหนักมากดทับคาไว้ ถ้าเป็นมากๆ อาจมึนหัวและปวดร้าวศีรษะ หรือมีอาการชาลงมาที่แขนได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายอย่าง เช่น เวลาทำงานนั่งผิดวิธี ต้องก้มคอ นั่งนานๆ เล่นเกมส์เวลานานๆ เกร็งกล้ามเนื้อนานๆ รวมไปถึงการนั่งเวลานานติดต่อกันโดยไม่ได้มีการยืดเส้นหรือลุกจากที่นั่งเพื่อผ่อนคลาย โดยเบื้องต้นถ้าหากสำรวจตัวเองว่าเริ่มมีอาการออฟฟิศซินโดรม

วิธีแนะนำ

ให้ใช้วิธีประคบอุ่น หรือแช่ น้ำอุ่น หรือ รับประทานยาช่วยบรรเทาอาการ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้อักเสบ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำกายภาพบำบัดในการรักษา อีกทั้งการดูแลตนเองในเบื้องต้นของพนักงานออฟฟิศ อันดับแรกควรเริ่มจากการนั่งให้ถูกวิธีโดยการนั่งตัวตรง พยายามอย่าก้มคอ นั่งให้ศีรษะตรง ปรับระดับเก้าอี้ให้พอดีกับโต๊ะ ระดับสายตาจะต้องตรงกับจอคอมพิวเตอร์ อย่าให้จอคอมอยู่ต่ำเกินไป ร่วมกับการมีที่พักแขน 2 ข้าง เพื่อที่ไหล่ของเราจะไม่ต้องยกเกร็งอยู่ตลอดเวลา ควรพักสายตาบ้าง หลังจากใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน  อย่างเช่น การมองออกไป ไกลๆ มองวิวธรรมชาติ มองสถานที่โล่งๆ หรือไกลออกไปเพื่อเปลี่ยนระยะสายตา แต่หากใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง แนะนำให้พักการใช้งานสักพัก แล้วทำอย่างอื่นเพื่อผ่อนคลาย จากนั้นค่อยกลับมาใช้คอมพิวเตอร์ เดินออกไป หากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเวลาว่างหลังจากการทำงานเสร็จแล้วหากจะให้ดีควรหาเวลาออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการผ่อนคลาย เช่น การวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ นวดแผนโบราณ เพราะในแต่ละวันหากกล้ามเนื้อเดิมๆใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง จะทำให้เกิดอาการสะสม นานๆ และกล้ามเนื้อจะเกร็งมากขึ้นเรื่อยๆ จนให้เกิดออฟฟิศซินโดรม ในที่สุด